Др Зорана Ђинђића 10, (Градски дом), 34000 Крагуjевац
svetkg2017@gmail.com

О Удружењу

УДРУЖЕЊЕ СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ „СВЕТ“

Са седиштем у Крагуjевцу, на контакт адреси Др Зорана Ђинђића 10 (Градски дом) у Крагујевцу у оквиру Руског кутка Народне библиотеке Вук Караџић, Удружење jе основано ради остваривања циљева у области сарадње између српског и руског народа у Србији и иностранству.

Удружење је основано ради остваривања следећих циљева:

 Афирмација и неговање духовних, научних и других видова сарадње између српског и руског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова два народа у историјском континуитету – полазећи од тога да између њих постоје вековне историјске, цивилизацијске и културне везе базиране на истородној словенској припадности, православљу и блискости језика.Ради остваривања својих циљева и задатака Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у Србији и иностранству.Удружење може приступити међународним удружењима сличног или истог садржаја, о чему одлуку доноси Скупштина.

   Основни задатак Удружења је да систематски ради на међусобном упознавању српског и руског народа, што ће чинити путем учења језика, развијања свестране сарадње у области науке, културе, уметности, спорта и привреде, да организује, уметничке и друге скупове, предавања и друге разноврсне манифестације узајамности.

    Са истим циљем Удружење ће радити на побољшању међусобног информисања и подстицања привредне сарадње.У свом раду Удружење ће се борити против свих видова расне, националне и верске искључиврсти и мржње.

    Ради остварања циљева и спровођења задатака Удружења, у Удружењу се организују секције за поједине области и секторе деловања  (нпр. учење језика, историје, науке, културе, спорта, уметности, креативне радионице, привредну сарадњу, етнологију, филмова, сценско-музичкоj делатности, туризама и сличног).

    Организовање смотре народног стваралаштва, фолклора, ликовних и сликарских секциjа, книжевњих вечери, саjмова и изложби производа народне радиности и народних рукотворина и других  сличних сусрета и менифестациjа.

sr_RS